БАЙДАК ЮРІЙ ВІКТОРОВИЧ

Байдак (500)

д.т.н., професор
e-mail: yuribaydak@ukr.net
Scopus ID: 57217886281
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-7594-0564

1. Байдак Юрій Вікторович, 1951 року народження.
2. У 1974 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю «Електричні машини».
3. Кандидат технічних наук з 1988р. Дисертацію захищено «21» жовтня 1987 р. у спеціалізованій вченій раді Уральського політехнічного інституту, отримано диплом ТН № 106642.
Доктор технічних наук з 2014 р. Дисертацію захищено «25» червня 2013 р. у спеціалізованій вченій раді Одеської національної академії харчових технологій МОН України, отримано диплом ДД № 003273.
4. Вчене звання доцента кафедри електротехніки та електронних обладнань присвоєно «05» червня 1992 року. Отримано атестат ДЦ № 002660.
5. Призначений на посаду професора кафедри термодинаміки та відновлювальної енергетики з «04» січня 2016 року. Наказ від «24» грудня 2015 року № 756-02.
6. Стаж науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах – 37 років, у тому числі в Одеській національній академії харчових технологій – 10 років.
7. Основні етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти IV рівня акредитації:

Одеський державний політехнічний університет

1988 – 1990 – асистент кафедри електричних машин;

Одеський інститут низькотемпературної техніки і енергетики

1990 – 2000 – доцент кафедри електротехніки та електронних пристроїв;

Одеська державна академія холоду

2000 – 2000 – доцент кафедри АСУХ і КМ;
2000 – 2003 – завідувач кафедри електротехніки та електронних пристроїв;
2003 – 2012 – завідувач кафедри електротехніки та електронних пристроїв;

Одеська національна академія харчових технологій

2012  – 2015 – доцент кафедри фізики, електромеханіки та електротехнологій;
2015 – 2016 – доцент кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики;
2016   – 2021 – професор кафедри термодинаміки та відновлюваної енергетики.
2021- професор кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології

8. Основні навчальні курси, які веде здобувач: «Електротехніка та електропостачання», «Електричні машини та електротехнічні матеріали», «Методологія та організація наукових досліджень і викладання у ВНЗ», «Електрообладнання електричних установок», «Електротехніка та електроніка», «Теорія електричних та магнітних кіл», «Електричні мережі та системи».
Усі дисципліни забезпечено навчально-методичними комплексами, до них підготовлено мультимедійні лекції та матеріали для системи дистанційного навчання.
Є керівником курсового проектування з дисципліни «Електричні мережі та системи» для студентів денної та заочної форм навчання.
Керує дипломним проектуванням та науково-дослідною практикою студентів напряму підготовки 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» галузі знань 14 «Електрична інженерія».
Є членом екзаменаційних комісій із захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів та магістрів.
Є автором 25 навчально-методичних праць, у тому числі підручника «Основи теорії кіл»(2018), методичних вказівок до практичних занять і лабораторних занять, тестів з курсів, що викладаються.
9. Бере участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.
Входить до складу спеціалізованої вченої ради К 41.052.05 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.09.01 “Електричні машини і апарати” у ОНПУ. У 2016-2018 роках був головою ДЕК в ОНПУ та Одеському морехідному училищі ім. Соляника. Був науковим керівником Матухно В.А., який у 2018 році успішно захистив дисертацію і у березні 2019 року одержав диплом кандидата технічних наук (доктора філософії).
10. Є членом редакційної колегії та рецензентом наукових праць провідних іноземних видань, в тому числі International Journal of Refrigeration, SCIREA Journal of Mechanical Engineering, Applied Scientific Reports, членом Міжнародної Асоціації інженерів IAEng. У 2015 році був номінантом на нагородження J&E Hall Gold Medal (Інститут холоду, Великобританія, 2015).
11. У листопаді-грудні 2016 року пройшов стажування та курси підвищення кваліфікації у Словацькій Асоціації холодильної техніки і технологій кондиціювання повітря та отримав сертифікат.
12. Має 7 праць, які опубліковані англійською мовою у періодичних виданнях, включених до науко метричних баз Scopus та Web of Science, та не є перекладами з інших мов:

1. Baydak, Y., (2011). Refrigerating unit energy efficiency analyzer . Proceedings of the 23rd IIR International Congress of Refrigeration. Refrigeration for Sustainable Development. August 21 – 26, 2011. Prague, Czech Republic.   Vol. 23   PP.: 14-23. www.icr2011.org.
2. Baidak,Y., Bondarenko,V., Khmelniuk,M., Smyk, V., (2015). Innovative selective climate control system for household refrigerating devices. Refrigeration Science and Technology, 2015, p. 2427-2432
3. Baidak, Y., Vereitina, I., (2016). Learning tools for virtual educational environment – implementation and solutions. Proceedings of the 11th International Conference on Virtual Learning “Virtual learning – virtual reality”. Univer. of Craiova, Faculty of sciences, Department of Informatics, October, 29, 2016. – Bucharest University press (ISSN: 1844-8993).
4. Baidak, Y., Smyk, V., (2017). Numerical investigation of refrigeration machine compressor operation considering single-phase electric motor dynamic characteristics. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering # 232 (2017) 012081 https://doi:10.1088/1757-899X/232/1/012081
5. Baidak, Y., KhmelniukM.,TrandafilovV.,Ostapenko O. (2017). Numerical investigation of working fluid influence on Stirling refrige-ration machine performance. Refrigeration Science and Technology . Volume 2017-September, 2017, Pages 6-12.
6. Baidak, Y., Vereitina, I., (2018). Implementation of computer games elements into the virtual educational environment. Proceedings of the International Conf. on e-Learning 2018. Vol. July, 2018, Pp 124-130, MCCSIS 2018; Madrid; Spain; 17 July 2018 – 19 July 2018
7. Baidak, Y., Vereitina, I., (2018). Method of indirect determination of thermal load parameter. Journal of Thermal Engineering, Vol 5 No2 Special issue 9 pp84-92 February 2019.

Основні навчально-методичні та наукові публікації
Має 104 публікацій, з них 107 наукових та 31 навчально-методичного характеру, у тому числі 56 наукових праць, що опубліковані у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях.
Після захисту докторської дисертації опубліковано 33 праці, з них 22 – наукових та 11 навчально-методичного характеру, у т.ч. 6 публікацій у періодичних виданнях, які включені до науко метричних баз Scopus та Web of Science.

1. Baidak, Y., Vereitina, I., (2019). Method of indirect determination of thermal load parameter. Journal of Thermal Engineering, Vol 5 No2 Special issue 9 pp84-92 February 2019. (Web of Science, особистих – 7 стор.)
2. Baidak, Y., Vereitina, I., (2018). Implementation of computer games elements into the virtual educational environment. Proceedings of the International Conf. on e-Learning 2018. Vol. July, 2018, Pp 124-130, MCCSIS 2018; Madrid; Spain; 17 July 2018 – 19 July 2018 (Scopus, особистих – 6 стор.)
3. Baidak, Y., KhmelniukM.,TrandafilovV.,Ostapenko O. (2017). Numerical investigation of working fluid influence on Stirling refrige-ration machine performance. Refrigeration Science and Technology . Volume 2017-September, 2017, Pages 6-12. (Scopus, особистих – 2 стор.)
4. Baidak, Y., Smyk, V., (2017). Numerical investigation of refrigeration machine compressor operation considering single-phase electric motor dynamic characteristics. IOP Conference Series-Materials Science and Engineering # 232 (2017) 012081 https://doi:10.1088/1757899X/23-2/1/012081 (Scopus, особистих – 5 стор.)
5. Baidak, Y., Vereitina, I., (2016). Learning tools for virtual educational environment – implementation and solutions. Proceedings of the 11th International Conference on Virtual Learning “Virtual learning – virtual reality”. Univer. of Craiova, Faculty of sciences, Department of Informatics, October, 29, 2016. – Bucharest University press (ISSN: 1844-8993) (Web of Science, особистих – 0,4 стор.)
6. Baidak,Y., Bondarenko,V., Khmelniuk,M.,Smyk,V.,(2015). Innovative  selective climate control system for household refrigerating devices. Refrigeration Science and Technology, 2015, p. 2427-2432.
( Scopus, особистих – 4,5 стор.).

Брав участь у 11 конференціях (за профілем кафедри), у тому числі:

-International Conference e-Learning 2018, part of the Multi Conference on Computer Science and Information Systems 2018, MCCSIS 2018; Madrid; Spain; 17 July 2018 до 19 July 2018;
-IC-MAST – Int’l Conference on Materials and Applications for Sensors and Transducers (2018, Братислава, Словаччина);
-Medzinárodná servisna konferencia Chladiva a okruhy pre chladenie a vykurovanie, 24-26.10.2018, 2016;
-11 і 13 International Conference on Virtual Learning “Virtual learning – virtual reality” Univer. of Craiova, Faculty of sciences, Department of Informatics, October (2016, 2018,Крайова, Румунія);
-9th International Conference on Compressors and Coolants; Samorin, Bratislava; Slovakia; 6- 8 September 2017 ;
-10th International Conference on Compressors and Their Systems; City, University of LondonLondon; United Kingdom; 11-13 September 2017 ;
-IX International Congress IKASNABAR and XI International GUIDE Conference “E-learning 2016: New strategies and trends”. – June 22-24, 2016, Madrid, Spain;
-24th IIR International Congress of Refrigeration, ICR 2015; Pacifico Yokohama, Conference Center1-1-1 Minato Mirai, Nishi-kuYokohama; Japan; 16 August 2015 до 22 August 2015;
-25th IIR International Congress of Refrigeration, ICR 2019;
-8th International Conference on Compressors and Coolants 2013. – Papernicka – Smolenice, Slovak Republic, 2013