ЛІВЕНЦОВА ОЛЕНА ОЛЕГІВНА

Liventsova

кандидат хімічних наук, доцент

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=oA7aHZcAAAAJ&hl=uk
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7409-874X
Researcher ID: http://www.researcherid.com/rid/F-6366-2016
SCOPUS: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507262177
E-mail: liventsova.helen@gmail.com

Біографія

У 2002 році закінчила Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова з дипломом спеціаліста за спеціальністю «Фармацевтична хімія» та здобула кваліфікацію хімік, фармацевт.
В 2013 році захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 02.00.02- аналітична хімія, на тему «Визначення консервантів та антиоксидантів з використанням сенсибілізованої люмінесценції іонів лантанідів» у спеціалізованої вченої раді Д 41.219.01 Фізико-хімічного інституту ім. О.В. Богатського НАН України, м. Одеса.
З 2016 року доцент кафедри харчової хімії. Викладає наступні дисципліни: «Хімія» (СВО бакалавр, спеціальність 142 Енергетічне машинобудування, 144 Теплоенергетика), «Хімія природокористування» » (СВО бакалавр, спеціальність 101 Екологія),
Науковий здобуток Лівенцовій О.О. становить 160 наукових праць, з них 135 – наукового та 22 – навчально-методичного характеру, в т.ч. 80 наукових публікацій з них 53 у фахових виданнях, 3 – у провідних виданнях інших держав, 26 патентів на винахід та корисні моделі, 1 монографія, яка опублікована в Німеччині «Люминесцентный анализ пищевых продуктов».
Лівенцова О.О. має загальний науково-педагогічний стаж 17 років. З 2014 р. – Лівенцова О.О. займає посаду завідувача відділу аспірантури і докторантури Одеської національної академії харчових технологій.
Лівенцова О.О. пройшла стажування у 2017 році уТехнічному університеті– Варна (м. Варна, Болгарія), тема: «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології навчання у вищих навчальних закладах Болгарії».
Сфера наукових інтересів: використання сенсибілізованої люмінесценції іонів лантанідів в контролі якості харчових продуктів

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ