ЯРОШЕНКО ВАЛЕРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

YAroshenko

к.т.н., доцент
е-mail: valeryi@ukr.net
тел.: 048 79904295
тел.: 094 949072095

Освіта: 1965-1970р.р. – Одеський технологічний інститут харчової та холодильної промисловості. Спеціальність – холодильні та компресорні машини та установки. Кваліфікація -інженер механік

Вчене звання: кандидат технічних наук -диплом ТН № 003873 . Виданий Вищою атестаційною комісією при Раді Міністрів СРСР, м. Москва, 5 травня 1976р. за рішенням Ради Одеського технологічного інституту холодильної промисловості від 3 листопада 1975 р. ( протокол № 34) присвоєна вчена ступінь кандидата технічних наук.

Вчена ступінь : доцент кафедри технічної термодинаміки – атестат доцента ДЦ № 052099. Виданий Вищою атестаційною комісією при раді Міністрів СРСР за рішенням Вищої атестаційної комісії при раді міністрів СРСР від 3 лютого 1982 р.( протокол № 5д/19) присвоєно вчене звання доцента по кафедрі технічної термодинаміки.

Після закінчення у 1970 р. Одеського технологічного інституту харчової та холодильної промисловості працював молодшим науковим співробітником на кафедрі теоретичних основ теплохолодотехніки, а з1972 по 1975 р. був аспіратом Одеського технологічного інституту холодильної промисловості.

В 1975 після захисту дисертації по спеціальності 05.04.03. « Гідравлічні машини, машини та апарати холодильної і криогенної техніки» та працював на посаді старшого наукового співробітника , а з 1978 на посаді старшого викладача та доцента кафедри теоретичних основ теплохолодотехніки.

В 1977-78 р.р. проходив 10 місячне наукове стажування в Сілезському політехнічному інституті на факультеті енергетичного машинобудування в Польській Народній республіці за програмою ексергетичний аналіз енергетичних машин та установок.

Приймає активну участь в науково-технічних конференціях по холодильній техніці та енергетиці на різних рівнях. Опубліковано понад науково-методичних100 праць . Із них 70 наукових публікацій та 30 навчально – методичних матеріалів. Основним напрямком наукової діяльності являється термодинамічний та термоекономічний аналіз компресорного, енергетичного та холодильного обладнання. Являється членом- кореспондентом Міжнародної академії холоду (українське відділення).

Приймає участь у виконанні держбюджетної науко-дослідницької роботи «Дослідження та розробка принципових основ конструктивного виконання нових типів компресорів, що працюють на альтернативних екологічно безпечних холодильних агентах». Керує постійно діючим науковим студентським гуртком під назвою «Вивчення методів підвищення ефективності газотурбінних установок» в межах якого студенти активно готують наукові матеріали та виступають з доповідями на щорічних наукових конференціях ОНАХТ та інших вищих навчальних закладах.

За час педагогічної діяльності працював на посаді доцента по кафедрах теоретичних основ теплохолодотехніки , компресорів та пневмоагрегатів ОДАХ та ОНАХ. В 1982- 1986 р.р. за відрядженням,а в 1993-2001 р.р. за контрактом працював доцентом , зав. кафедри теплових та холодильних машин Конакрійського Політехнічного інституту (Гвінейська республіка).

Навчальна робота включає усі види учбово-методичного навантаження, включаючи лекції, практичні та лабораторні роботи, онлай лекції та заняття на платформі дистанційного навчання «Moodle», консультації, керівництво курсовим та дипломним проектуванням, виробничою практикою, участь в державній атестаційних комісіях.

Основні дисципліни, які викладаються для студентів спеціальності 142 « Енергетичне машинобудування»: Технологія використання стиснених газів; Поршневі компресори; Газові турбіни та газотурбінні станції; Компресорні станції, газотурбінні установки та їх обладнання; Термоекономічний аналіз енергетичних машин та установок.

Досконало володіє французькою мовою і може викладати дисципліни, в разі необхідності, французькою мовою. Виконує обов ‘язки заступника завідуючого кафедри з навчально- методичної роботи. Являється членом Вченої ради факультету низькотемпературної техніки та інженерної механіки.