ДЕМ’ЯНЕНКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

к.т.н., доцент
e-mail: dejurij@gmail.com

Викладаємі дисципліни: “Акумулювання енергiї”, “Фiзичнi основи гiдроенергетики”, “Основи метрології та електричні вимірювання”