ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ — ФМІЕ-2023

Прийняли участь у IV Міжнародній конференції "ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ — ФМІЕ-2023" , яка відбулася 20–21 вересня 2023 року у м. Київ. Доповіді: Hlek Ya., Sestopalov K., Khliyeva O., Zhelezny V. Phase change material paraffin wax/expanded graphite: search fractional composit...

IEEE 13th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2023)

Співробітники кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології прийняли участь у IEEE 13th International Conference on "Nanomaterials: Applications & Properties" (NAP-2023), що проходила 10-15 вересня 2023 р. в місті Братіслава (Словаччина). Були представлені доповіді: 1. Zhelezny V., Ivc...

ХVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УСТАТКУВАННЯ» 13–14 грудня Харків 2022

1. Халак В.Ф., Борісов В.О., Івченко Д.О., Желєзний В.П., Шестопалов К.О., Хлієва О.Я. «Розробка експериментального стенду для дослідження режимів роботи термоакумулятора з технічним парафіном як термоакумулювальною речовиною з фазовим переходом» 2. Желєзний В.П., Квасницький Б.А., Глек Я.О., Борісов В...

IEEE 12th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2022)

Співробітники кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології прийняли участь у IEEE 12th International Conference on "Nanomaterials: Applications & Properties" (NAP-2022), що проходила 11-16 вересня 2022 р. в місті Краків (Польща). Були представлені дві усні доповіді: 1. Khliyeva O.Ya.,...

82 Наукова конференція науково-педагогічного складу

Були подані тези: 1. Технологія приготування композиційних термоакумулювальних матеріалів/ВП Желєзний, ОЯ Хлієва, ДО Івченко, ЮВ Семенюк//Збірник тез доповідей 82-ї наукової конференції викладачів університету, Одеса, 26–29 квіт. 2022 р./Одес. нац. технол. ун-т; під заг. ред. БВ Єгорова.–Одеса: ОНТУ, 2022....

Всеукраінська науково-технічна онлайн-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти, Одеса, 19-20 квітня 2022 р

1. Борисов В.О. Експериментальна установка для дослідження локальних коефіцієнтів тепловіддачі та режимів кипіння холодоагентів та розчинів холодоагент/масло у трубі/В.О. Борисов, В.П. Железний//Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології: зб. тез доп. Всеукр. наук.-техн. онлайн-конф. ...

XIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 23-25 вересня 2021 року

[caption id="attachment_839" align="aligncenter" width="300"] Розклад ОНАХТ[/caption] 1. Корнієвич С.Г., Борисов В.О., Желєзний В.П. Дослідження в’язкості розчинів холодоагент R290/компресорне мастило та розчинів холодоагент R290/компресорне мастило/фулеренС 60 // XIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕР...

Засідання кафедри №2

Шановні колеги! 28 вересня 2021 р. о 10:50 відбудеться засідання кафедри теплофізики та прикладної екології Порядок денний: 1. Про результати дослідницької та науково-дослідної практики. (Керівники) 2. Про виконання кваліфікаційних робіт магістрів. (Керівники) 3. Обговорення та затвердження тем дипломних...

Відкрита лекція

13.09.2021 була проведена відкрита лекція з дисципліни Екологічна експертиза та моніторинг довкілля «Гласність оцінки впливу на довкілля (ОВД), повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає ОВД, визначення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації». Лекцію провів старший викладач кафедри Івченко...

IEEE 11th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2021)

Співробітники кафедри теплофізики та прикладної екології прийняли участь у IEEE 11th International Conference on "Nanomaterials: Applications & Properties" (NAP-2021), що проходила 5-11 вересня 2021 р. в місті Одеса (Україна). Були представлені дві усні доповіді: "On modelling the viscosity of fuller...