Освітні програми

СВО “Бакалавр”

(Посилання на сайт Навчального центру організації освітнього процесу ОНТУ)

Спеціальність 101 “Екологія”

ОПП “Екологія” (2020 рік)
ОПП “Екологія” (2021 рік)
ОПП “Екологія” (2022 рік)

Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

ОПП “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” (2018 рік)
ОПП “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” (2022 рік)
ОПП “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” (2023 рік)

ОПП “Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка” (2023 рік)

Спеціальність 144 “Теплоенергетика”

ОПП “Енергетичний інжиніринг та енергоаудит” (2022 рік)

Спеціальність 145 “Відновлювані джерела енергії та гідроенергетика”

ОПП “Відновлювальні джерела енергії та гідроенергетика” (2023 рік)

Спеціальність 185 “Нафтогазова інженерія та технології”

ОПП “Нафтогазова інженерія та технології” (2022 рік)

СВО “Магістр”

(Посилання на сайт Навчального центру організації освітнього процесу ОНТУ)

Спеціальність 101 “Екологія”

ОПП “Екологічний контроль і аудит” (2021 рік)
ОПП “Екологічний контроль і аудит” (2022 рік)

Спеціальність 141 “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка”

ОПП “Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії” (2017 рік)
ОПП “Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка” (2023 рік)

Спеціальність 144 “Теплоенергетика”

ОПП Теплоенергетика та енергоефективні технології (2020 рік)

Спеціальність 183 “Технології захисту навколишнього середовища”

ОПП Технології захисту навколишнього середовища (2021 рік)
ОПП Технології захисту навколишнього середовища (2022 рік)

СВО “Доктор філософії”

(Посилання на сайт Навчального центру організації освітнього процесу ОНТУ)

Спеціальність 144 “Теплоенергетика”

ОНП “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” (2019 рік)
ОНП “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” (2021 рік)
ОНП “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” (2022 рік)
ОНП “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика” (2023 рік)