Лабораторії


Установка з дослідження розчинності газів у рідинах


Установка з дослідження в’язкості речовин


Установка з дослідження теплообміну при кипінні розчинів холодоагент / мастило у вільному об’ємі


Установка з дослідження фазової рівноваги рідин
та нанофлюїдів при низьких температурах


Установка з дослідження теплопровідності рідин
та нанофлюїдів


Установка з дослідження тиску насиченої пари рідин та нанофлюїдів


Установка з дослідження в’язкості компресорних мастил


Установка з дослідження поверхневого натягу наномастил


Установка з дослідження теплообміну при кипінні розчинів холодоагент/мастило в трубі


Установка з дослідження температури плавління, теплоти плавлення та теплоємності рідин
і нанофлюїдів


Установка з дослідження концентрації та розмірів наночасток


Установка з дослідження процесів кипіння розчинів холодоагентів з мастилами (холодоагентів з наномастилами) у вільному об’ємі


Хімічна лабораторія


Хімічна лабораторія