Завідувач кафедри

СЕМЕНЮК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

(доктор технічних наук; професор)

Форми зворотнього зв’язку:
Адреса: м. Одеса, Приморський р-н, вул. Тіниста 9/11,
навчальний корпус Одеської національної академії харчових технологій, аудиторія Т-414
Робочий телефон: +38 (0482) 68-23-39
e-mail: itfsemenyuk@ukr.net

Біографія

СЕМЕНЮК Юрій Володимирович народився 19 лютого 1961 року у м. Лохвиця Полтавської області. У 1978 році закінчив середню школу у м. Біляївка Одеської області і вступив до Одеського технологічного інституту холодильної промисловості на теплофізичний факультет, який закінчив у 1983 році, отримавши кваліфікацію “інженер-теплофізик”.

З цього часу виробнича, наукова і педагогічна діяльність Семенюка Ю.В. пов’язана з кафедрою інженерної теплофізики, де він працює інженером науково-дослідного
сектору, навчається в аспірантурі, після якої обіймає посаду старшого наукового співробітника.

У 1995 р. Семенюк Ю.В. переходить на викладацьку роботу – працює асистентом і доцентом кафедри інженерної теплофізики (з 2013 р. – кафедри теплофізики та
прикладної екології). У 2007-2010 роках навчався в докторантурі. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію, у 2013 р. – докторську дисертацію за спеціальністю “Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика”. З 2014 р. Семенюк Ю.В. очолює кафедру теплофізики та
прикладної екології.

Основні напрямки наукової діяльності Семенюка Ю.В. – експериментальні й розрахункові дослідження теплофізичних властивостей холодоагентів, їхніх розчинів із мастилами та
нанофлюїдів (фазові рівноваги, термічні властивості, критичні параметри, поверхневий натяг, калоричні та транспортні властивості), дослідження процесів теплообміну в складних
термодинамічних системах, включаючи нанофлюїдні середовища, а також еколого-енергетичний аналіз процесів та виробництв.

Семенюк Ю.В. опублікував 2 монографії, підручники з експериментальної теплофізики, техніки теплофізичного експерименту, теплотехнічних вимірів та приладів, понад 100 наукових статей у журналах «International Journal of Refrigeration», «Journal of Fluorine Chemistry», «Journal of Synthetic Lubrication», «Journal of Chemical and Engineering Data», «Russian Journal of Physical Chemistry», «Вестник МАХ», «Холодильная техника», «Холодильна техніка і технологія», «Холод М + Т» та ін.

Під керівництвом Семенюка Ю.В. захищено кандидатську дисертацію. Він входить до складу спеціалізованої вченої ради ОНАХТ із захисту докторських дисертацій, є науковим консультантом декількох українських та закордонних фірм: «Huntsman Corporation», «Олчем», «Група НОРД» та ін.