IEEE 14th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2024)

Кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології прийме участь у 14-тій міжнародній конференції IEEE Наноматеріали: застосування та властивості, яка пройде 8-13 вересня 2024 рооку в місті Рига (ЛАТВІЯ) Основна увага нашої конференції зосереджена на нанорозмірних матеріалах з наголосом на міжди...

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ — ФМІЕ-2023

Прийняли участь у IV Міжнародній конференції "ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ — ФМІЕ-2023" , яка відбулася 20–21 вересня 2023 року у м. Київ. Доповіді: Hlek Ya., Sestopalov K., Khliyeva O., Zhelezny V. Phase change material paraffin wax/expanded graphite: search fractional composit...

IEEE 13th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2023)

Співробітники кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології прийняли участь у IEEE 13th International Conference on "Nanomaterials: Applications & Properties" (NAP-2023), що проходила 10-15 вересня 2023 р. в місті Братіслава (Словаччина). Були представлені доповіді: 1. Zhelezny V., Ivc...

ХVIII МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ТЕПЛОТЕХНІЧНІ ПРОЦЕСИ Й УСТАТКУВАННЯ» 13–14 грудня Харків 2022

1. Халак В.Ф., Борісов В.О., Івченко Д.О., Желєзний В.П., Шестопалов К.О., Хлієва О.Я. «Розробка експериментального стенду для дослідження режимів роботи термоакумулятора з технічним парафіном як термоакумулювальною речовиною з фазовим переходом» 2. Желєзний В.П., Квасницький Б.А., Глек Я.О., Борісов В...

IEEE 12th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2022)

Співробітники кафедри екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології прийняли участь у IEEE 12th International Conference on "Nanomaterials: Applications & Properties" (NAP-2022), що проходила 11-16 вересня 2022 р. в місті Краків (Польща). Були представлені дві усні доповіді: 1. Khliyeva O.Ya.,...

82 Наукова конференція науково-педагогічного складу

Були подані тези: 1. Технологія приготування композиційних термоакумулювальних матеріалів/ВП Желєзний, ОЯ Хлієва, ДО Івченко, ЮВ Семенюк//Збірник тез доповідей 82-ї наукової конференції викладачів університету, Одеса, 26–29 квіт. 2022 р./Одес. нац. технол. ун-т; під заг. ред. БВ Єгорова.–Одеса: ОНТУ, 2022....

Всеукраінська науково-технічна онлайн-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти, Одеса, 19-20 квітня 2022 р

1. Борисов В.О. Експериментальна установка для дослідження локальних коефіцієнтів тепловіддачі та режимів кипіння холодоагентів та розчинів холодоагент/масло у трубі/В.О. Борисов, В.П. Железний//Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології: зб. тез доп. Всеукр. наук.-техн. онлайн-конф. ...

XIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНІКИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ХОЛОДИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ 23-25 вересня 2021 року

[caption id="attachment_839" align="aligncenter" width="300"] Розклад ОНАХТ[/caption] 1. Корнієвич С.Г., Борисов В.О., Желєзний В.П. Дослідження в’язкості розчинів холодоагент R290/компресорне мастило та розчинів холодоагент R290/компресорне мастило/фулеренС 60 // XIII ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕР...

IEEE 11th International Conference on “Nanomaterials: Applications & Properties” (NAP-2021)

Співробітники кафедри теплофізики та прикладної екології прийняли участь у IEEE 11th International Conference on "Nanomaterials: Applications & Properties" (NAP-2021), що проходила 5-11 вересня 2021 р. в місті Одеса (Україна). Були представлені дві усні доповіді: "On modelling the viscosity of fuller...

10th Rostocker International Conference: “Technical Thermodynamics: Thermophysical Properties and Energy Systems” Institute of Technical Thermodynamics University of Rostock, Rostock, Germany September 9th-10th, 2021

сайт конференції 1. Zhelezny V., Ivchenko D., Khanchych K., Hlek Y., Khliev N.: Fluctuation model for predicting the heat capacity of nanofluids on the boiling line // Book Abstracts 10th Rostocker International Conference: “Thermophysical Properties for Technical Thermodynamics”, 09-10 October 2020, R...