82 Наукова конференція науково-педагогічного складу

Були подані тези:
1. Технологія приготування композиційних термоакумулювальних матеріалів/ВП Желєзний, ОЯ Хлієва, ДО Івченко, ЮВ Семенюк//Збірник тез доповідей 82-ї наукової конференції викладачів університету, Одеса, 26–29 квіт. 2022 р./Одес. нац. технол. ун-т; під заг. ред. БВ Єгорова.–Одеса: ОНТУ, 2022.–С. 244–246