Всеукраінська науково-технічна онлайн-конференція молодих вчених та здобувачів вищої освіти, Одеса, 19-20 квітня 2022 р

1. Борисов В.О. Експериментальна установка для дослідження локальних коефіцієнтів тепловіддачі та режимів кипіння холодоагентів та розчинів холодоагент/масло у трубі/В.О. Борисов, В.П. Железний//Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології: зб. тез доп. Всеукр. наук.-техн. онлайн-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, Одеса, 19-20 квіт. 2022 р./Одес. нац. технол. ун-т, Навч.-наук. ін-т холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського; під ред. М.Г. Хмельнюка.–Одеса, 2022.–С. 21–22

2. Глек Я.О. Калоричні властивості композиційного термоакумулюючого матеріалу парафін/терморозширений графіт/Я.О. Глек, В.П. Железний//Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології: зб. тез доп. Всеукр. наук.-техн. онлайн-конф. молодих вчених та здобувачів вищої освіти, Одеса, 19-20 квіт. 2022 р./Одес.
нац. технол. ун-т, Навч.-наук. ін-т холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. В.С. Мартиновського; під ред. М.Г. Хмельнюка.–Одеса, 2022.