Інформація до виконання дипломних та кваліфікаційних робіт

Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання кваліфікаційних робіт (СВО "Бакалавр"):

спеціальність 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки"

Методичні вказівки до виконання дипломних робіт (СВО "Магістр"):

спеціальність 101 "Екологія" галузі знань 10 "Природничі науки"

Анотації

Чекаємо на оновлення

Графік захисту

Чекаємо на оновлення