Методичні матеріали навчальних дисциплін

СВО “Бакалавр”

1 курс

Вступ до фаху (частина 1)

силлабус
робоча програма

Електротехніка та електроніка

силлабус
робоча програма

Основи виробництва, розподілу та використання електричної енергії

силлабус
робоча програма

Теорія електричних і магнітних кіл

силлабус
робоча програма

Екологія

силлабус
робоча програма

Загально-екологічна практика

силлабус
робоча програма

Хімія

силлабус
робоча програма

Хімія природокористування

силлабус
робоча програма

2 курс

Використання нетрадиційних джерел енергії

силлабус
робоча програма

Електричні мережі та системи

силлабус
робоча програма

Електротехніка та електропостачання

силлабус
робоча програма

Електротехніка та основи електроніки

силлабус
робоча програма

Основи електротехніки та електроніки

силлабус
робоча програма

Основи метрології та енергетичні вимірювання

силлабус
робоча програма

Прикладна механіка

силлабус
робоча програма

Теоретичні основи електротехніки

силлабус
робоча програма

Технічна термодинаміка

силлабус 141
силлабус 142
робоча програма

Екологія

силлабус
робоча програма

Еколого-економічні основи природокористування

силлабус
робоча програма

Заповідна справа

силлабус
робоча програма

Науки про Землю

силлабус
робоча програма

Природоохоронне законодавство та екологічне право

силлабус
робоча програма

Хімія навколишнього середовища

силлабус
робоча програма

3 курс

Автоматизація систем нетрадиційної енергетики

силлабус
робоча програма

Електрообладнання енергетичних установок

силлабус
робоча програма

Застосування сонячної енергії з КП

силлабус
робоча програма

Процеси та елементарна база систем нетрадиційної енергетики

силлабус
робоча програма
методичні вказівки (Розрахунок магістральних трубопроводів)
методичні вказівки (Сонячні батареї та колектори)
методичні вказівки (Розрахунок енергії вітру)
методичні вказівки (Розрахунок теплоприпливів)
методичні вказівки до курсового проектування

Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки

силлабус
робоча програма

Фізичні основи гідроенергетики

силлабус
робоча програма

Хімічні джерела енергії та воднева енергетика

силлабус
робоча програма

Виробнича практика

силлабус
робоча програма
методичні вказівки для проходження виробничої практики

Екологічна експертиза та моніторинг довкілля

силлабус
робоча програма

Моделювання та прогнозування стану довкiлля

силлабус
робоча програма

Очисні споруди та охорона довкілля в нафтогазовій галузі

силлабус
робоча програма

Теплотехнічні вимірювання та прилади

силлабус
робоча програма

Теплофізичні властивості енергоносіїв у теплотехнології

силлабус
робоча програма

4 курс

Акумулювання енергії

силлабус
робоча програма

Біотехнологічні системи виробництва енергії

силлабус
робоча програма

Джерела енергії на Землі

силлабус
робоча програма

Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистем

силлабус
робоча програма

Застосування енергії моря та землі

силлабус
робоча програма
методичні вказівки (Розрахунок енергії сонця)

Основи конструювання установок відновлюваної енергетики

силлабус
робоча програма

Основи сталого розвитку нетрадиційної енергетики

силлабус
робоча програма

Процеси та апарати нетрадиційної енергетики

силлабус
робоча програма

Термоекономічний аналіз в нетрадиційній енергетиці

силлабус
робоча програма

Термоекономічний аналіз в нетрадиційній енергетиці

силлабус
робоча програма

Термоекономічний аналіз і методи оптимізації енергосистем

силлабус
робоча програма

Переддиломна практика

силлабус
робоча програма

Технічні засоби теплотехнічного експерименту

силлабус
робоча програма

Дипломне проектування

методичні вказівки до дипломного проектування (спеціальність 141)

СВО “Магістр”

Енергозберігаючі технології в енергетиці

силлабус
робоча програма

Математичне та фізичне моделювання нетрадиційних енергетичних систем

силлабус
робоча програма

Основи сталого розвитку суспільства

силлабус
робоча програма

Проектування, випробування та експлуатація установок нетрадиційної енергетики з КП

силлабус
робоча програма

Сталий розвиток дестинацій: науково технічний аспект

силлабус
робоча програма

Фізико-хімічні проблеми перетворювачів енергії з КП

силлабус
робоча програма

Геоінформаційні системи в екології

силлабус
робоча програма

Екологічне проектування

силлабус
робоча програма

Екологічні основи управління водними ресурсами

силлабус
робоча програма

Експериментальна теплофізика

силлабус
робоча програма

Іноваційний менеджмент та аудит

силлабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силлабус
робоча програма

Стратегія сталого розвитку

силлабус
робоча програма

Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці

силлабус
робоча програма

Управління екологічними ризиками

силлабус
робоча програма

Управління раціональним природокористуванням та екологічні ризики

силлабус
робоча програма

Науково-дослідна практика

силлабус
робоча програма

Аспірантура

Методологія наукових досліджень

силлабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силлабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силлабус
робоча програма

Теплофізичні властивості озонобезпечних робочих тіл і теплоносіїв

силлабус
робоча програма