Методичні матеріали навчальних дисциплін

СВО “Бакалавр”

1 курс

Екологія

силлабус
робоча програма

Загально-екологічна практика

силлабус
робоча програма

Хімія

силлабус
робоча програма

Хімія природокористування

силлабус
робоча програма

2 курс

Екологія

силлабус
робоча програма

Еколого-економічні основи природокористування

силлабус
робоча програма

Заповідна справа

силлабус
робоча програма

Науки про Землю

силлабус
робоча програма

Природоохоронне законодавство та екологічне право

силлабус
робоча програма

Хімія навколишнього середовища

силлабус
робоча програма

3 курс

Виробнича практика

силлабус
робоча програма

Екологічна експертиза та моніторинг довкілля

силлабус
робоча програма

Моделювання та прогнозування стану довкiлля

силлабус
робоча програма

Очисні споруди та охорона довкілля в нафтогазовій галузі

силлабус
робоча програма

Теплотехнічні вимірювання та прилади

силлабус
робоча програма

Теплофізичні властивості енергоносіїв у теплотехнології

силлабус
робоча програма

4 курс

Переддиломна практика

силлабус
робоча програма

Технічні засоби теплотехнічного експерименту

силлабус
робоча програма

СВО “Магістр”

Геоінформаційні системи в екології

силлабус
робоча програма

Екологічне проектування

силлабус
робоча програма

Екологічні основи управління водними ресурсами

силлабус
робоча програма

Експериментальна теплофізика

силлабус
робоча програма

Іноваційний менеджмент та аудит

силлабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силлабус
робоча програма

Стратегія сталого розвитку

силлабус
робоча програма

Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці

силлабус
робоча програма

Управління екологічними ризиками

силлабус
робоча програма

Управління раціональним природокористуванням та екологічні ризики

силлабус
робоча програма

Науково-дослідна практика

силлабус
робоча програма

Аспірантура

Методологія наукових досліджень

силлабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силлабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силлабус
робоча програма

Теплофізичні властивості озонобезпечних робочих тіл і теплоносіїв

силлабус
робоча програма

Silabus_GIS

work_programm_GIS