Методичні матеріали навчальних дисциплін

СВО “Бакалавр”

Спеціальність: 101 Екологія
Освітньо-професійна програма: Екологія

Екологічна експертиза та моніторинг довкілля [101]
Заповідна справа [101]
Моделювання та прогнозування стану довкiлля [101]
Моніторинг та прогнозування стану довкiлля [101]
Хімія природокористування [101]
Еколого-технологічна практика
Переддиломна практика [101]

Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
Освітньо-професійна програма: Інформаційні технології проектування

Електротехніка та електроніка [122]

Спеціальність: 123 Комп’ютерна інженерія
Освітньо-професійна програма: Розробка ігор та інтерактивних медіа у віртуальній реальності

Теорія електричних і магнітних кіл [123]

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Автоматизація систем нетрадиційної енергетики [141н]
Акумулювання енергії [141н]
Біотехнологічні системи виробництва енергії [141н]
Виробнича практика [141н]
Вступ до фаху (частина 1) [141н]
Вступ до фаху ЕТ та ПЕ [141,142]
Джерела енергії на Землі [141н]
Дипломне проектування [141н]
Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистем [141н]
Електричні мережі та системи [141н]
Застосування енергії моря та землі [141н]
Застосування сонячної енергії з КП [141н]
Математичні методи та моделі енергетичного обладнання [141н]
Нетрадиційні способи та засоби видобутку електричної енергії [141н]
Ознайомча практика [141н]
Основи виробництва, розподілу та використання електричної енергії [141н]
Основи конструювання установок відновлюваної енергетики [141н]
Основи метрології та електричні вимірювання [141н]
Основи сталого розвитку нетрадиційної енергетики [141н]
Переддиломна практика [141н]
Процеси та апарати нетрадиційної енергетики [141н]
Процеси та елементарна база екоенергетики [141н]
Теоретичні основи електротехніки [141н]
Термоекономічний аналіз в нетрадиційній енергетиці [141н]
Термоекономічний аналіз і методи оптимізації енергосистем [141н]
Технічна термодинаміка [141е,141н,142,144]
Фізико-хімічні основи процесів перетворення енергії та когенераційних технологій [141н]
Фізичні основи гідроенергетики [141н]
Хімічні джерела енергії та воднева енергетика [141н]
Когенераційні і теплонасосні технології та обладнання

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

Технічна термодинаміка [141е,141н,142,144]
Хімія [141e]

Спеціальність: 142 Енергетичне машинобудування
Освітньо-професійна програма: Холодильні машини, установки та кондиціювання повітря

Вступ до фаху ЕТ та ПЕ [141,142]
Екологія [142]
Електрообладнання енергетичних установок [142]
Електротехніка та електроніка [142]
Технічна термодинаміка [141е,141н,142,144]
Хімія [142]

Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Освітньо-професійна програма: Енергетичний інжиніринг та енергоаудит

Використання нетрадиційних джерел енергії [144]
Екологія [144]
Основи електротехнiки та електронiки [144]
Теплотехнічні вимірювання та прилади [144]
Технічна термодинаміка [141е,141н,142,144]
Технічні засоби теплотехнічного експерименту [144]

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Освітньо-професійна програма: Технології захисту навколишнього середовища

Електротехніка та основи електроніки [183]
Прикладна механіка [183]

Спеціальність: 185 Нафтогазова інженерія та технології
Освітньо-професійна програма: Нафтогазова інженерія та технології

Електротехніка та електропостачання [185]
Очисні споруди та охорона довкілля в нафтогазовій галузі [185]
Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки [185]

Спеціальність:
Освітньо-професійна програма:

Еколого-економічні основи природокористування [-]
Загально-екологічна практика [-]
Науки про Землю [-]
Природоохоронне законодавство та екологічне право [-]
Теплофізичні властивості енергоносіїв у теплотехнології [-]
Хімія навколишнього середовища [-]

СВО “Магістр”

Спеціальність: 101 Екологія
Освітньо-професійна програма: Екологія

Геоінформаційні системи в екології [101,183]
Управління раціональним природокористуванням [101]
Інноваційні рішення та стратегічна оцінка в екології

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії

Ексергоекономічний аналіз і проблеми енергоефективності в екоенергетиці [141н]
Енергозберігаючі технології в енергетиці [141н]
Енергокомплекси в екоенергетиці [141н]
Математичне та фізичне моделювання нетрадиційних енергетичних систем [141н]
Основи сталого розвитку суспільства [141н]
Проектування, випробування та експлуатація установок нетрадиційної енергетики з КП [141н]
Фізико-хімічні проблеми перетворювачів енергії з КП [141н]
Проблеми використання нетрадиційних джерел в АПК та промисловості

Спеціальність: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітньо-професійна програма: Екоенергетика та інтелектуальна електромеханіка

Ексергоекономічний аналіз і проблеми енергоефективності в екоенергетиці [141е]
Енергокомплекси в екоенергетиці [141е]

Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Освітньо-професійна програма: Енергетичний інжиніринг та енергоаудит

Експериментальна теплофізика [144]
Нанотехнології в теплоенергетиці [144]

Спеціальність: 183 Технології захисту навколишнього середовища
Освітньо-професійна програма: Технології захисту навколишнього середовища

Геоінформаційні системи в екології [101,183]

Спеціальність: 242 Туризм
Освітньо-професійна програма: Міжнародний туризм

Сталий розвиток дестинацій: науково технічний аспект [242]

Спеціальність:
Освітньо-професійна програма:

Екологічне проектування [-]
Екологічні основи управління водними ресурсами [-]
Іноваційний менеджмент та аудит [-]
Науково-дослідна практика [-]
Стратегія сталого розвитку [-]
Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці [-]
Управління екологічними ризиками [-]

СВО “Доктор філософії”

Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Освітньо-наукова програма: Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика

Візуалізація теплових та гідравлічних процесів [144]
Експериментальні дослідження процесів тепло- та масообміну [144]
Енерго-екологічний менеджмент [144]
Іноземна мова та академічне письмо [144]
Методи дослідження процесів теплообміну в суцільних, дисперсних та багатофазних середовищах [144]
Методи підвищення ефективності низькопотенційних джерел енергії [144]
Методологія наукових досліджень [144]
Нанотехнології в теплоенергетиці [144]
Низькопотенційна енергетика і теплонасосні технології [144]
Педагогічна практика [144]
Сучасні методи інтенсіфікації тепломасообміну [144]
Теплофізичні властивості складних термодинамічних систем [144]
Філософія пізнання [144]
Цифрова наука та інформаційна грамотність [144]

Інтелектуальна власність та захист авторських прав [144]
Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність [144]
Наукові дослідження у сучасних програмних середовищах та 3-D моделювання [144]