Методичні матеріали навчальних дисциплін

СВО “Бакалавр”

1 курс

Вступ до фаху (частина 1)

силабус
робоча програма

Електротехніка та електроніка

силабус
робоча програма

Основи виробництва, розподілу та використання електричної енергії

силабус
робоча програма

Теорія електричних і магнітних кіл

силабус
робоча програма

Екологія

силабус
робоча програма

Загально-екологічна практика

силабус
робоча програма

Хімія

силабус
робоча програма

Хімія природокористування

силабус
робоча програма

2 курс

Використання нетрадиційних джерел енергії

силабус
робоча програма

Електричні мережі та системи

силабус
робоча програма

Електротехніка та електропостачання

силабус
робоча програма

Електротехніка та основи електроніки

силабус
робоча програма

Основи електротехніки та електроніки

силабус
робоча програма

Основи метрології та енергетичні вимірювання

силабус
робоча програма

Прикладна механіка

силабус
робоча програма

Теоретичні основи електротехніки

силабус
робоча програма

Технічна термодинаміка

силабус 141
силабус 142
робоча програма

Екологія

силабус
робоча програма

Еколого-економічні основи природокористування

силабус
робоча програма

Заповідна справа

силабус
робоча програма

Науки про Землю

силабус
робоча програма

Природоохоронне законодавство та екологічне право

силабус
робоча програма

Хімія навколишнього середовища

силабус
робоча програма

3 курс

Автоматизація систем нетрадиційної енергетики

силабус
робоча програма

Електрообладнання енергетичних установок

силабус
робоча програма

Застосування сонячної енергії з КП

силабус
робоча програма

Процеси та елементарна база систем нетрадиційної енергетики

силабус
робоча програма
методичні вказівки (Розрахунок магістральних трубопроводів)
методичні вказівки (Сонячні батареї та колектори)
методичні вказівки (Розрахунок енергії вітру)
методичні вказівки (Розрахунок теплоприпливів)
методичні вказівки до курсового проектування

Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки

силабус
робоча програма

Фізичні основи гідроенергетики

силабус
робоча програма

Хімічні джерела енергії та воднева енергетика

силабус
робоча програма

Виробнича практика

силабус
робоча програма
методичні вказівки для проходження виробничої практики

Екологічна експертиза та моніторинг довкілля

силабус
робоча програма

Моделювання та прогнозування стану довкiлля

силабус
робоча програма

Очисні споруди та охорона довкілля в нафтогазовій галузі

силабус
робоча програма

Теплотехнічні вимірювання та прилади

силабус
робоча програма

Теплофізичні властивості енергоносіїв у теплотехнології

силабус
робоча програма

4 курс

Акумулювання енергії

силабус
робоча програма

Біотехнологічні системи виробництва енергії

силабус
робоча програма

Джерела енергії на Землі

силабус
робоча програма

Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистем

силабус
робоча програма

Застосування енергії моря та землі

силабус
робоча програма
методичні вказівки (Розрахунок енергії сонця)

Основи конструювання установок відновлюваної енергетики

силабус
робоча програма

Основи сталого розвитку нетрадиційної енергетики

силабус
робоча програма

Процеси та апарати нетрадиційної енергетики

силабус
робоча програма

Термоекономічний аналіз в нетрадиційній енергетиці

силабус
робоча програма

Термоекономічний аналіз і методи оптимізації енергосистем

силабус
робоча програма

Переддиломна практика

силабус
робоча програма

Технічні засоби теплотехнічного експерименту

силабус
робоча програма

Дипломне проектування

методичні вказівки до дипломного проектування (спеціальність 141)

СВО “Магістр”

Енергокомплекси в нетрадиційній енергетиці

силабус
робоча програма

Енергозберігаючі технології в енергетиці

силабус
робоча програма

Математичне та фізичне моделювання нетрадиційних енергетичних систем

силабус
робоча програма

Основи сталого розвитку суспільства

силабус
робоча програма

Проектування, випробування та експлуатація установок нетрадиційної енергетики з КП

силабус
робоча програма

Сталий розвиток дестинацій: науково технічний аспект

силабус
робоча програма

Фізико-хімічні проблеми перетворювачів енергії з КП

силабус
робоча програма

Геоінформаційні системи в екології

силабус
робоча програма

Екологічне проектування

силабус
робоча програма

Екологічні основи управління водними ресурсами

силабус
робоча програма

Експериментальна теплофізика

силабус
робоча програма

Іноваційний менеджмент та аудит

силабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силабус
робоча програма

Стратегія сталого розвитку

силабус
робоча програма

Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці

силабус
робоча програма

Управління екологічними ризиками

силабус
робоча програма

Управління раціональним природокористуванням та екологічні ризики

силабус
робоча програма

Науково-дослідна практика

силабус
робоча програма

Аспірантура

Методологія наукових досліджень

силабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силабус
робоча програма

Нанотехнології в теплоенергетиці

силабус
робоча програма

Теплофізичні властивості озонобезпечних робочих тіл і теплоносіїв

силабус
робоча програма