ХVIІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності», 13 квітня 2018 року, Одеса, ОНАХТ

Всеукраїнська науково-технічна конференція
молодих учених та студентів
«Еколого-енергетичні проблеми сучасності»
Одеської національної академії харчових технологій

13 квітня 2018 р.

Запрошуємо Вас і Ваших колег взяти участь у роботі конференції

≡ ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ ≡

  • Теплообмін та гідрогазодинаміка в нафтогазовій галузі;
  • Теплові насоси;
  • Нанотехнології у холодильній техніці;
  • Нанотехнології у харчовій промисловості;
  • Екологічні проблеми енергетики;
  • Енергетичні та екологічні проблеми холодильної техніки та хар-чової промисловості;
  • Екологічна безпека;
  • Екологічні проблеми сучасності;
  • Раціональне використання природних ресурсів;
  • Технології захисту навколишнього середовища.

Збірник тез доповідей у електронному вигляді

 

За участь у роботі конференції студентами кафедри Теплофізики та прикладної екології були отримані дипломи

2018_04 носенко    2018_04 Брусенец    2018_04 балабан