ІВЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач

Дисципліни: “Банки екологiчної iнформацiї”, “Екологічний аудит та менеджмент”, “Енергетичний аудит та менеджмент”, “Моніторинг довкілля”, “Основи наукових досліджень та планування експерименту”, “Сучасні методи екологічного моніторінгу довкілля”, “Топографія з основами картографії”

 

Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю,
яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 2018 р. за останні 5 років

Назва показника Рівень активності
1 наявність за останні п’ять років наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема Scopus або Web of Science Core Collection 1. Ivchenko D. Prediction of the surface tension for refrigerants and refrigerant-oil solutions (ROS) [Text] / Zhelezny, V., Sechenyh, V., Ivchenko, D., Semenyuk, Y. // International Journal of Refrigeration. – 2014. – Vol. 40. – P. 241-245.
2. Ivchenko D. Caloric properties of R600a solutions in compressor oil containing fullerenes C60 [Text] /Zhelezny V., Faik A., Olga K., Motovoy I., Ivchenko D., Grosu Y., Nikulin A. // Refrigeration Science and Technology. – 2018. – Vol. 2018-June. – P. 419-426.
2 наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій загальною кількістю три найменування 1. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Івченко Д.О. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження термічних властивостей речовин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018.–40с.
2. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Технічні засоби теплотехнічного експерименту. Термопари і термометри опору: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018.–27с.
3. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Моніторинг довкілля: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 59 с.
4. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Івченко Д.О. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження в’язкості рідин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018. – 32 с.
3 наявність науково-популярних та/або консультаційних (дорадчих) та/або дискусійних публікацій з наукової або професійної тематики загальною кількістю не менше п’яти публікацій Железный В.П., Ивченко Д.А., Рябикин С.С., Шимчук Н.А. Экспериментальное исследование теплофизических свойств нанотеплоносителей на основе растворов пропиленгликоль/вода // Вестник Казанского технологического университета. – 2014. – Т. 17, № 19. С. 64-66.
Івченко Д.О., Мотовой І.В., Лозовський Т.Л./Експериментальне дослідження теплоємності рідкої фази розчинів диметилового етеру (DME) з триетиленгліколем (TEG)/одеська конференция 2016/ XVI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми енергетики та екології»/Одеська національна академія харчових технологій/5–8 жовтня 2016 р
Chen G., Zhelezny V., Shestopalov K., Motovoy I., Ivchenko D. Experimental study of liquid phase heat capacity of dimethyl ether and triethylene glycol solution. – Proc. 5th IIR International Conference on Thermophysical Properties and Transfer Processes of Refrigerants. – 23 – 26 April 2017, Seoul, Republic of Korea. DOI: 10.18462/iir.tptpr.2017.0126
Zhelezny V., Motovoy I., Ivchenko D., Chen G., Shestopalov K. Caloric Properties of Dimethyl Ether and Triethylene Glycol Solutions // Proc.The 6th International Conference on Cryogenics and Refrigeration Shanghai, China, April 12-14,2018 – No.258

Ivchenko D. Caloric properties of R600a solutions in compressor oil containing fullerenes C60 [Text] /Zhelezny V., Faik A., Olga K., Motovoy I., Ivchenko D., Grosu Y., Nikulin A. // Refrigeration Science and Technology. – 2018. – Vol. 2018-June. – P. 419-426.

4 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років З 2011 року – працював на посаді асистента кафедри.
З 2016 року – працює на посаді старшого викладача кафедри теплофізики та прикладної екології
5 наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років З 2016 року здійснює наукове консультування на безоплатній основі при розробці проектів на підприємствах ПрАТ «УКпостач»

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ