ІВЧЕНКО ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Старший викладач

Дисципліни: Технічні засоби теплотехнічного експерименту , Моделювання та прогнозування стану довкiлля , Теплотехнічні вимірювання та прилади , Електротехніка та основи електроніки , Основи електротехнiки та електронiки , Основи метрології та електричні вимірювання , Нанотехнології в теплоенергетиці , Екологічна експертиза та моніторинг довкілля , Геоінформаційні системи в екології , Експериментальна теплофізика

 
Види і результати професійної діяльності особи за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної спеціальності
(рівень наукової та професійної активності науково-педагогічного працівника)
на 01.05.2023 за останні 5 років

Кафедра екоенергетики, термодинаміки та прикладної екології, старший викладач
вчена ступінь: Кандидат технічних наук
дисертація за спеціальністю 05.14.06 – Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика на тему “Термодинамічні властивості розчинів диметилового етеру у триетиленгліколі (експеримент, методи моделювання)”
диплом про освіту: магістр, назва спеціальності: “Теплоенергетика”
місце останнього стажування, тема стажування, термін: Zhejiang University Ningbo Institute of Technology, No.1 Qian Hu South Rd, Ningbo City, Zhejiang Province, China (Технологічний Інститут Нінбо, Університету Чжэцзян, Китайська Народна Республіка (м. Нінбо, вул. Кіанху Саус, 1), тема: ” Еколого-енергетичний аудит та менеджмент “, термін: 17.02– 17.06.2020 р., наказ No86-02 від 14.02.2020р.
загальний науково-педагогічний стаж: 11 років
Рівень володіння державною мовою: ПІДТВЕРДЖЕНО
Декларація про дотримання принципів академічної доброчесності за типовою формою ОНТУ: ПІДПИСАНА

1. наявність не менше п’яти публікацій у періодичних наукових виданнях, що включені до переліку фахових видань України, до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

1.1 фахові видання України

Желєзний В.П., Корниевич С.Г., Хлієва О.Я., Івченко Д.О. Експериментальне дослідження тиску насиченої пари пропану в сумішах з компресорними мастилами в присутності домішок фулерену С60 (2021). Фізика аеродисперсних систем, 59, 89-99.
https://doi.org/10.18524/0367-1631.2021.59.227285

Khliyeva, O.Y., Ivchenko, D.A., Khanchych, K.Y., Motovoy, I.V., & Zhelezny, V.P. (2019). The relationship between the surface tension and the saturated vapor pressure of model nanofluids. Refrigeration Engineering and Technology, 55(1), 40-46.
https://doi.org/10.15673/ret.v55i1.1352

Івченко, Д., Мотовий, І., Хлієва, О., Желєзний, В. (2018). Експериментальне дослідження калоричних властивостей розчинів диметилового ефіру (DME) в триетиленгліколі (TEG). Refrigeration Engineering and Technology, 54(5), 68-76.
https://doi.org/10.15673/ret.v54i5.1268

1.2 наукометричні бази, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection

Khliyeva, O., Zhelezny, V., Paskal, A., Hlek, Y., & Ivchenko, D. (2021). The Effect of
Metal Wool on the Charging and Discharging Rate of the Phase Transition Thermal Storage
Material. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(5), 112.
https://doi.org/10.15587/1729-4061.2021.239065

Zhelezny, V., Khliyeva, O., Lukianov, M., Motovoy, I., Ivchenko, D., Faik, A. & Moreira,
A. L. (2019). Thermodynamic properties of isobutane/mineral compressor oil and
isobutane/mineral compressor oil/fullerenes C60 solutions. International Journal of
Refrigeration, 106, 153-162. https://doi.org/10.1016/j.ijrefrig.2019.06.011

4. Наявність виданих навчально-методичних посібників/посібників для самостійної роботи здобувачів вищої освіти та дистанційного навчання, електронних курсів на освітніх платформах ліцензіатів, конспектів лекцій/практикумів/методичних вказівок/рекомендацій/ робочих програм, інших друкованих навчально-методичних праць загальною кількістю три найменування

1. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Івченко Д.О. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження термічних властивостей речовин: Методичні вказівки до виконання лабораторних
робіт. ОНАХТ, 2018.–40с.
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdOAH.BibRecord.59443

2. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Технічні засоби теплотехнічного експерименту. Термопари і термометри опору: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018.–27с.
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdOAH.BibRecord.59439

3. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Губанов С.М., Івченко Д.О. Моніторинг довкілля: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2018. – 59 с.
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdOAH.BibRecord.59430

4. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Івченко Д.О. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження в’язкості рідин: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. ОНАХТ, 2018. – 32 с.
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdOAH.BibRecord.59444

5. Желєзний В.П., Семенюк Ю.В., Івченко Д.О. Експериментальна теплофізика. Методи дослідження поверхневих властивостей речовин [Електронний ресурс] : Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт. – Одеса: ОНАХТ, 2018. — 23 с.
https://elc.library.onaft.edu.ua/library-w/DocumentDescription?docid=OdOAH.BibRecord.59446

5. захист дисертації на здобуття наукового ступеня

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук відбувся 9 грудня 2019 року о 13:00 в ауд. 108 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.088.03 в Одеській національній академії харчових технологій

8. виконання функцій (повноважень, обов’язків) наукового керівника або відповідального виконавця наукової теми (проекту), або головного редактора/члена редакційної колегії/експерта (рецензента) наукового видання, включеного до переліку фахових видань України, або іноземного наукового видання, що індексується в бібліографічних базах

Виконавець наукового дослідження за рахунок фінансування Національним фондом досліджень України (НФДУ), No 2020.02/0125 “Підвищення ефективності термоакумулювальних пристроїв для сонячної енергетики шляхом застосування нанофлюїдів і капілярно-пористих структур”, 01.07.2020 – 31.12.2022.

11. наукове консультування підприємств, установ, організацій не менше трьох років, що здійснювалося на підставі договору із закладом вищої освіти (науковою установою)

Консультування підприємства “Інфо-Зв’язок” з 28.12.2021 р.

ПОВЕРНУТИСЯ НА ПОПЕРЕДНЮ СТОРІНКУ