Методичні матеріали навчальних дисциплін

СВО “Бакалавр”

1 курс

2 курс

Використання нетрадиційних джерел енергії
Екологія
Еколого-економічні основи природокористування
Електричні мережі та системи
Електротехніка та електропостачання
Електротехніка та основи електроніки
Заповідна справа
Науки про Землю
Основи електротехнiки та електронiки
Основи метрології та електричні вимірювання
Прикладна механіка
Природоохоронне законодавство та екологічне право
Теоретичні основи електротехніки
Технічна термодинаміка
Хімія навколишнього середовища

3 курс

Автоматизація систем нетрадиційної енергетики
Виробнича практика
Екологічна експертиза та моніторинг довкілля
Електрообладнання енергетичних установок
Застосування сонячної енергії з КП
Моделювання та прогнозування стану довкiлля
Очисні споруди та охорона довкілля в нафтогазовій галузі
Процеси та елементарна база систем нетрадиційної енергетики
Теплотехнічні вимірювання та прилади
Теплофізичні властивості енергоносіїв у теплотехнології
Термодинаміка, теплопередача та теплосилові установки
Фізико-хімічні основи процесів перетворення енергії та когенераційних технологій
Фізичні основи гідроенергетики
Хімічні джерела енергії та воднева енергетика

4 курс

Акумулювання енергії
Біотехнологічні системи виробництва енергії
Джерела енергії на Землі
Дипломне проектування
Експериментальні методи дослідження сонячних енергосистем
Застосування енергії моря та землі
Нетрадиційні способи та засоби видобутку електричної енергії
Основи конструювання установок відновлюваної енергетики
Основи сталого розвитку нетрадиційної енергетики
Переддиломна практика
Процеси та апарати нетрадиційної енергетики
Термоекономічний аналіз в нетрадиційній енергетиці
Термоекономічний аналіз і методи оптимізації енергосистем
Технічні засоби теплотехнічного експерименту

СВО “Магістр”

Геоінформаційні системи в екології
Екологічне проектування
Екологічні основи управління водними ресурсами
Експериментальна теплофізика
Енергозберігаючі технології в енергетиці
Енергокомплекси в нетрадиційній енергетиці
Іноваційний менеджмент та аудит
Математичне та фізичне моделювання нетрадиційних енергетичних систем
Нанотехнології в теплоенергетиці
Науково-дослідна практика
Основи сталого розвитку суспільства
Проектування, випробування та експлуатація установок нетрадиційної енергетики з КП
Сталий розвиток дестинацій: науково технічний аспект
Стратегія сталого розвитку
Сучасні технології охорони довкілля в енергетиці
Управління екологічними ризиками
Управління раціональним природокористуванням та екологічні ризики
Фізико-хімічні проблеми перетворювачів енергії з КП

СВО “Доктор філософії”

Візуалізація теплових та гідравлічних процесів
Експериментальні дослідження процесів тепло- та масообміну
Енерго-екологічний менеджмент
Інтелектуальна власність та захист авторських прав
Іноземна мова та академічне письмо
Методи дослідження процесів теплообміну в суцільних, дисперсних та багатофазних середовищах
Методи підвищення ефективності низькопотенційних джерел енергії
Методика викладання у вищій школі та педагогічна майстерність
Методологія наукових досліджень
Нанотехнології в теплоенергетиці
Наукові дослідження у сучасних програмних середовищах та 3-D моделювання
Низькопотенційна енергетика і теплонасосні технології
Педагогічна практика
Сучасні методи інтенсіфікації тепломасообміну
Теплофізичні властивості складних термодинамічних систем
Філософія пізнання