Засідання кафедри №2

Шановні колеги!
28 вересня 2021 р. о 10:50 відбудеться засідання кафедри теплофізики та прикладної екології

Порядок денний:
1. Про результати дослідницької та науково-дослідної практики. (Керівники)
2. Про виконання кваліфікаційних робіт магістрів. (Керівники)
3. Обговорення та затвердження тем дипломних проєктів бакалаврів і кваліфікаційних робіт магістрів. (Керівники)
4. Про організацію навчального процесу. (Зав. каф. Семенюк Ю.В.)
6. Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів. (Проф. Желєзний В.П.)
5. Про зміни в структурі академії. (Зав. каф. Семенюк Ю.В.)
6. Про вимоги до кадрового складу викладачів відповідно до ліцензійних умов провадження освітньої діяльності. (Зав. каф. Семенюк Ю.В.)