Графік захисту кваліфікаційних робіт

РОЗКЛАД
роботи екзаменаційної комісії із захисту кваліфікаційних робіт
на кафедрі теплофізики та прикладної екології

спеціальність 101 «Екологія», освітня програма «Екологічна безпека», СВО «Магістр» – 4 студенти

22 грудня 2020 р.

Конференція Zoom «Кафедра теплофізики та ПЕ»
https://us04web.zoom.us/j/75349830249?pwd=T0NiYmRRcTNFUlpWV2wyQ1dzQTJJdz09
Ідентифікатор конференції: 753 4983 0249
Пароль: 005035
початок – 11.00

Анотації кваліфікаційних робіт

 

П.І.Б.
студента
Тема кваліфікаційної роботи Керівник Час початку захисту Оцінка
1 Баранова
Ірина
Олександрівна
Удосконалення систем знезараження та утилізація суднових відходів на суднах і територіях порту «Південний» д.т.н., проф. Якуб Л.М. 11:00
2 Трухачова
Діана
Євгенівна
Екологічні аспекти використання систем активного і пасивного сонячного опалення для енергозабезпечення житлових будинків д.т.н., проф. Якуб Л.М. 11:35
3 Сіренко
Анжеліка
Сергіївна
Удосконалення роботи СБО «Південна» м. Одеси к.т.н., доц.
Зацерклянний М.М.
12:10
4 Стоянова
Інна
Михайлівна
Удосконалення процесів очистки стічних вод від зважених і розчинних забруднювачів к.т.н., доц.
Зацерклянний М.М.
12:45