Захист дисертації Глек Яни Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 144 Теплоенергетика

22 квітня 2024 року відбувся захист дисертаціної роботи Глек Яни Олегівни на тему: “Експериментальне та розрахункове дослідження теплофізичних властивостей композиційних термоакумулювальних наноматеріалів на основі технічного парафіну”
Спеціальність: 144 Теплоенергетика
Науковий керівник: Желєзний Віталій Петрович, доктор технічних наук, професор
Захист відбувся за адресою: Одеський національний технологічний університет, Одеська область, м. Одеса, вул. Дворянська 1/3, ауд. 108

Разова СВР ДФ 41.088.36 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Глек Яни Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 14 Електрична інженерія за спеціальністю 144 Теплоенергетика.
Склад спеціалізованої вченої ради:
Голова ради:
Косой Борис Володимирович, доктор технічних наук, доцент, директор Навчально-науковий інститут холоду, кріотехнологій та екоенергетики ім. Мартиновського В.С, Одеський національний технологічний університет.
Рецезенти:
Бошкова Ірина Леонідівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики, Одеський національний технологічний університет.
Волгушева Наталя Вікторівна, кандидат технічних наук, доцента кафедри нафтогазових технологій, інженерії та теплоенергетики Одеський національний технологічний університет.
Офіційні опоненти:
Басок Борис Іванович, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу теплофізичних основ енергоощадних технологій, Інститут технічної теплофізики НАН України, Член-кор. НАН України.
Антипов Євген Олексійович, кандидат технічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри інженерії енергосистем, Національний університет біоресурсів і природокористування України.